e-silva


*91I0 Ciepłolubne dąbrowy

EUR-28: *Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.
Kod Physis: 41. 712, 41.7A13, 41.7A11
EUNIS: G1.71, G1.7A111Gatunki diagnostyczne (diagnostic species)


 • Drzewa i krzewy (trees and shrubs):
  Quercus petraea [A] (St; Dm) 42,4 (41,9); Sorbus torminalis [A] 22,1 (39,4); Rosa canina agg. [B] (St) 35,9 (48,1); Quercus petraea [B] (St) 32,6 (37,8); Pyrus communis agg. [B] 27,6; Euonymus verrucosus [B] 24,1; Sorbus torminalis [B] 24,0 (37,2); Rubus saxatilis [B] (St) 22,9; Cytisus ruthenicus [B] 21,1; Prunus spinosa [B] 20,3; Crataegus monogyna s. l. [B] (St) 19,0;
 • Warstwa zielna (herb layer):
  Trifolium alpestre (St) 62,7; Serratula tinctoria (St) 56,9; Galium boreale (St) 56,3; Hylotelephium maximum (St) 56,0 (49,3); Potentilla alba (St) 55,1; Stachys officinalis (St) 54,4; Carex montana (St) 49,8; Ranunculus polyanthemos (St) 48,4; Silene nutans (St) 47,1 (49,8); Peucedanum oreoselinum (St) 47,1; Genista tinctoria (St) 47,1 (49,5); Silene viscaria 45,7 (42,6); Lathyrus niger (St) 45,5 (37,3); Campanula persicifolia (St) 44,7; Melampyrum nemorosum (St) 44,3 (32,0); Melittis melissophyllum (St) 44,2; Polygonatum odoratum (St) 44,1; Anthericum ramosum 43,8; Geranium sanguineum 41,7; Convallaria majalis (St; Dm) 40,5 (31,4); Veronica chamaedrys (St) 39,6; Clinopodium vulgare (St) 37,4; Peucedanum cervaria 36,7; Hypericum montanum (St) 36,4; Astragalus glycyphyllos (St) 36,4; Vincetoxicum hirundinaria (St) 36,3 (38,9); Campanula glomerata 35,8; Poa angustifolia 35,5; Festuca ovina agg. (St) 35,5; Hypericum perforatum (St) 34,6; Vicia cassubica 34,5; Pulmonaria angustifolia 34,1; Brachypodium pinnatum (St; Dm) 33,9 (32,1); Fragaria vesca (St) 33,8; Veronica officinalis (St) 33,7 (30,0); Digitalis grandiflora (St) 33,3 (49,2); Galium mollugo (St) 32,3; Achillea millefolium (St) 31,7; Succisa pratensis 31,0; Viola riviniana (St) 30,3; Pimpinella saxifraga (St) 29,4; Linaria vulgaris 29,2 (33,2); Galium intermedium (St) 28,5 (35,9); Euphorbia cyparissias (St) 27,7; Festuca heterophylla 27,3; Hieracium sabaudum (St) 27,2 (38,2); Hieracium umbellatum 26,8; Viola canina 25,8; Primula veris 25,5; Potentilla erecta 25,3; Scorzonera humilis 24,8; Filipendula vulgaris24,8; Melica nutans (St; Dm) 24,5; Agrimonia eupatoria 24,4; Festuca amethystina 24,2; Galium verum 24,0; Euphorbia angulata 23,9; Trifolium medium 23,7; Thalictrum minus 23,5; Solidago virgaurea s. l. (St) 23,5; Knautia arvensis 22,6; Koeleria grandis 22,3; Asperula tinctoria 21,9; Lilium martagon (St) 21,9; Anthoxanthum odoratum (St) 21,6; Calamagrostis arundinacea (St; Dm) 21,2; Ajuga reptans (St) 21,1; Selinum carvifolia 21,0; Melampyrum pratense (St) 21,0; Laserpitium prutenicum 21,0; Trifolium montanum 20,8; Origanum vulgare 20,7; Veronica spicata 20,6; Securigera varia 20,1; Lathyrus sylvestris 19,9; Trifolium rubens 19,5; Silene vulgaris 19,3; Festuca rubra s. l. 19,2; Poa nemoralis (St; Dm) 19,1; Agrostis capillaris 18,3; Phleum phleoides 18,1; Cephalanthera longifolia (reg.) (35,8);
 • Warstwa mszysto-porostowa (moss and lichen layer):
  nie stwierdzono;

Gatunki stałe (constant species)


 • Drzewa i krzewy (trees and shrubs):
  Pinus sylvestris [A] 37; Quercus petraea [A] (Dg; Dm) 65; Quercus robur [A] (Dm) 47; Carpinus betulus [B] 43; Corylus avellana [B] (Dm) 45; Crataegus monogyna s. l. [B] (Dg) 29; Frangula alnus [B] 43; Juniperus communis [B] 34; Quercus petraea [B] (Dg) 56; Quercus robur [B] 40; Rosa canina agg. [B] (Dg) 29; Rubus saxatilis [B] (Dg) 32; Sorbus aucuparia [B] 54; Tilia cordata [B] 27;
 • Warstwa zielna (herb layer):
  Convallaria majalis (Dg; Dm) 77; Veronica chamaedrys (Dg) 71; Campanula persicifolia (Dg) 67; Fragaria vesca (Dg) 67; Melica nutans (Dg; Dm) 65; Polygonatum odoratum (Dg) 59; Poa nemoralis (Dg; Dm) 57; Festuca ovina agg. (Dg) 55; Clinopodium vulgare (Dg) 53; Calamagrostis arundinacea (Dg; Dm) 53; Veronica officinalis (Dg) 52; Vaccinium myrtillus (Dm) 52; Solidago virgaurea s. l. (Dg) 51; Lathyrus niger (Dg) 51; Hieracium murorum 49; Galium mollugo (Dg) 49; Trifolium alpestre (Dg) 48; Stachys officinalis (Dg) 48; Luzula pilosa 46; Hypericum perforatum (Dg) 45; Ajuga reptans (Dg) 45; Anemone nemorosa 42; Hylotelephium maximum (Dg) 41; Melampyrum pratense (Dg) 41; Pteridium aquilinum 40; Viola riviniana (Dg) 39; Melampyrum nemorosum (Dg) 39; Digitalis grandiflora (Dg) 38; Galium boreale (Dg) 38; Galium intermedium (Dg) 38; Maianthemum bifolium 37; Moehringia trinervia 37; Serratula tinctoria (Dg) 37; Vincetoxicum hirundinaria (Dg) 37; Genista tinctoria (Dg) 34; Pimpinella saxifraga (Dg) 34; Melittis melissophyllum (Dg) 33; Potentilla alba (Dg) 33; Achillea millefolium (Dg) 32; Astragalus glycyphyllos (Dg) 32; Silene nutans (Dg) 32; Peucedanum oreoselinum (Dg) 31; Carex montana (Dg) 30; Hieracium sabaudum (Dg) 30; Brachypodium pinnatum (Dg; Dm) 29; Lilium martagon (Dg) 29; Carex digitata 28; Euphorbia cyparissias (Dg) 28; Hepatica nobilis 28; Hieracium lachenalii 28; Anthoxanthum odoratum (Dg) 27; Hypericum montanum (Dg) 26; Lathyrus vernus 26; Ranunculus polyanthemos (Dg) 26;
 • Warstwa mszysto-porostowa (moss and lichen layer):
  Polytrichastrum formosum 28; Pleurozium schreberi 27; Atrichum undulatum 26;

Gatunki dominujące (dominant species)


 • Drzewa i krzewy (trees and shrubs):
  Quercus petraea [A] (Dg; St) 59; Quercus robur [A] (St) 37; Corylus avellana [B] (St) 6;
 • Warstwa zielna (herb layer):
  Convallaria majalis (Dg; St) 10; Melica nutans (Dg; St) 7; Poa nemoralis (Dg; St) 7; Brachypodium pinnatum (Dg; St) 4; Calamagrostis arundinacea (Dg; St) 4; Vaccinium myrtillus (St) 3;
 • Warstwa mszysto-porostowa (moss and lichen layer):
  nie stwierdzono.

Widok ogólny siedliska 91I0 (fot. Zygmunt Kącki)


Smółka pospolita Silene viscaria (fot. Grzegorz Swacha)Koniczyna długokłosowa Trifolium rubens (fot. Grzegorz Swacha)Miodownik melisowaty Melittis melissophyllum (fot. Zygmunt Kącki)Przytulia północna Galium boreale (fot. Grzegorz Swacha)


Kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum (fot. Grzegorz Swacha)


Janowiec barwierski Genista tinctoria (fot. Grzegorz Swacha)


Bukwica zwyczajna Stachys officinalis (fot. Grzegorz Swacha)


Pięciornik biały Potentilla alba (fot. Zygmunt Kącki)


Fiołek Rivina Viola riviniana (fot. Grzegorz Swacha)


Pszeniec gajowy Melampyrum nemorosum (fot. Grzegorz Swacha)


Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora (fot. Zygmunt Kącki)


Lilia złotogłów Lilium martagon (fot. Zygmunt Kącki)


Ogólna charakterystyka i zróżnicowanie

Priorytetowe siedlisko 91I0 obejmuje bardzo bogate gatunkowo lasy dębowe występujące w miejscach o dużym nasłonecznieniu i silnie nagrzewających się glebach wykształconych na stokach i zboczach oraz na terenach płaskich. W obrębie siedliska wyróżnione są w Polsce trzy podtypy: świetlista dąbrowa 91I0-1, podgórska ciepłolubna dąbrowa brekiniowa 91I0-2 oraz kserotermiczna dąbrowa z dębem omszonym 91I0-3. Na Dolnym Śląsku występują podtypy 91I0-1 i 91I0-2 (drugi z wyróżnionych podtypów znany jest tylko z Sudetów i ich Przedgórza). Zbiorowiska leśne wchodzące w skład tego siedliska są w Polsce dobrze udokumentowane. Charakterystykę przeprowadzono na podstawie 347 zdjęć fitosocjologicznych, z których 128 pochodzi z Dolnego Śląska. Siedlisko nie zostało stwierdzone na Opolszczyźnie.


Klasyfikacja fitosocjologiczna

 • Klasa: Quercetea pubescentis Doing Kraft ex Scamoni et Passarge 1959
  • Rząd: Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933
   • Związek: Quercion petraeae Issler 1931
    • Zespoły:

     • Potentillo albae-Quercetum petraeae Libbert 1933 (świetlista dąbrowa) – podtyp 91I0-1 (incl. zbiorowisko Galium verum-Quercus petraea)
     • Melico pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957 (ciepłolubne dąbrowy z trzęślicą) – podtyp 91I0-2
     • Sorbo torminalis-Quercetum Svoboda ex Blažková 1962 (podgórska ciepłolubna dąbrowa brekiniowa) – podtyp 91I0-2
   • Związek: Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932
    • Zespół: Quercetum pubescenti-petraeae Imchenetzky 1926 (dąbrowa z dębem omszonym) – podtyp 91I0-3

Struktura i skład gatunkowy

Ciepłolubne dąbrowy są najbogatszym w gatunki leśnym siedliskiem przyrodniczym Natura 2000 w Polsce. Średnia liczba taksonów stwierdzanych w zdjęciach fitosocjologicznych wynosi 50 (ryc. 13.1). Drzewostan budowany jest głównie przez dąb bezszypułkowy Quercus petraea, nieco rzadziej zastępuje go dąb szypułkowy Q. robur. W domieszce może pojawiać się także sosna zwyczajna Pinus sylvestris. Specyficznym gatunkiem diagnostycznym w drzewostanie jest jarząb brekinia Sorbus torminalis – gatunek rzadki, występujący tylko na Dolnym Śląsku. Warstwa krzewów ma umiarkowane pokrycie (ryc. 13.1), ale budują ją liczne gatunki. Oprócz podrostu dębów, podszyt najczęściej tworzą: jarząb pospolity Sorbus aucuparia, grab zwyczajny Carpinus betulus, leszczyna pospolita Corylus avellana i kruszyna pospolita Frangula alnus. W warstwie krzewów istotną wartość diagnostyczną mają także: róża dzika Rosa canina, jarząb brekinia Sorbus torminalis, malina kamionka Rubus saxatilis, szczodrzeniec ruski Cytisus ruthenicus oraz trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus. Warstwa zielna osiąga wysokie pokrycie i jest bardzo bogata w gatunki. Występują tu rośliny ciepłolubne, składniki okrajków, łąk, muraw i wrzosowisk, a także gatunki acidofilne wywodzące się z borów lub kwaśnych dąbrów. Najczęściej w warstwie zielnej występują: konwalia majowa Convallaria majalis, przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys, dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, poziomka pospolita Fragaria vesca, perłówka zwisła Melica nutans i kokoryczka wonna Polygonatum odoratum. Siedlisko posiada wiele gatunków diagnostycznych, a rolę tę pełnią rośliny termofilne przechodzące z muraw kserotermicznych lub łąk zmiennowilgotnych, do których należą: koniczyna dwukłosowa Trifolium alpestre, sierpik barwierski Serratula tinctoria, rozchodnik wielki Hylotelephium maximum, pięciornik biały Potentilla alba, bukwica zwyczajna Stachys officinalis, przytulia północna Galium boreale, lepnica zwisła Silene nutans i janowiec barwierski Genista tinctoria. Warstwa mszysto-porostowa nie odgrywa istotnej roli przy identyfikacji siedliska. Jej pokrycie nie jest duże, a liczba budujących ją gatunków niewielka.

Ryc. 13.1. Bogactwo gatunkowe i pokrycie warstw w ciepłolubnych dąbrowach. Wyjaśnienia patrz tab. 1. (Species richness and total cover of vegetation layers in Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. Abbreviations are presented in table 1.)Rozmieszczenie i warunki siedliskowe

Siedlisko obejmuje zasięgiem głównie pas nizin i wyżyn w środkowej i wschodniej Polsce. Szczególne nagromadzenie stanowisk występuje w Polsce środkowej – na terenie Wysoczyzny Łaskiej, Wzniesienia Łódzkiego, Wysoczyzny Rawskiej oraz w Polsce wschodniej – na terenie Równiny Bialskiej. Na obszarach górskich siedlisko występuje wyłącznie w Sudetach (Pogórze Kaczawskie, Pogórze Wałbrzyskie oraz Przedgórze Sudeckie) (ryc. 13.2). W Polsce północno-zachodniej, w rezerwacie przyrody „Bielinek”, znajduje się jedyne w kraju stanowisko ciepłolubnej dąbrowy z dębem omszonym Quercus pubescens w drzewostanie i wieloma bardzo rzadkimi gatunkami zielnymi typowymi dla lasów południowej Europy. Stanowiska ciepłolubnych dąbrów położone są do ok. 600 m n.p.m. (ryc. 13.2). Zgodnie ze wskaźnikami ekologicznymi Ellenberga w siedlisku panują gatunki preferujące klimat suboceaniczny i stanowiska ciepłe oraz zarówno umiarkowany cień, jak i umiarkowane światło, podłoże najczęściej świeże, umiarkowanie zasadowe i umiarkowanie zasobne w składniki odżywcze (ryc. 13.3).

Ryc. 13.2. Występowanie ciepłolubnych dąbrów A) w Polsce; B) na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie na tle obszarów SOO i makroregionów fizyczno-geograficznych; C) w gradiencie wysokości (Distribution of Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. A) in Poland; B) in Lower and Opole Silesia; C) on the background of physical-geographical division of Poland; D) along altitudinal gradient)
Ryc. 13.3. Charakterystyka siedliskowa ciepłolubnych dąbrów. Wyjaśnienia patrz tab. 1. (Habitat characteristics of Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. Abbreviations are presented in table 1.)


Gospodarka leśna

Ciepłolubne dąbrowy są związane z typem siedliskowym lasu mieszanego świeżego (LMśw), lasu świeżego (Lśw) oraz lasu mieszanego wyżynnego świeżego (LMwyżśw), a odpowiadają im drzewostany z dębem szypułkowym Quercus robur lub dębem bezszypułkowym Q. petraea. W odnowieniu drzewostanów można stosować rębnię stopniową gniazdową udoskonaloną (IVd). Ze względu na dużą rolę biocenotyczną siedliska zawsze należy pozostawić fragmenty starodrzewu i unikać odnowienia sosną zwyczajną Pinus sylvestris. Obserwowany skład drzewostanów siedliska wskazuje, że w przypadku lasów gospodarczych należy w składzie docelowym przede wszystkim zawsze uwzględniać dominację dębów na poziomie 60–80% (tab. 13).


Tabela 13. Obserwowane i docelowe składy drzewostanów ciepłolubnych dąbrów (Observed and target forest stand of Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.)
Skład drzewostanu siedliska 91I0 (Forest stand of 91I0 Natura 2000 habitat)
Obserwowany udział gatunku (min. 10% w drzewostanie i 1% frekwencji, pogrubione gatunki o pokryciu 30% oraz ! 60%) (Observed species cover - min. 10% with frequency at least 1%; in bold are species with cover 30% and ! 60%) Skład docelowy drzewostanów (%) (Target forest stand)


(reg. - regionalnie, w granicach naturalnego zasięgu; regionally, in the natural range of distribution)
Quercus petraea!, Quercus robur!, Pinus sylvestris, Betula pendula, Carpinus betulus, Tilia cordata, Picea abies, Populus tremula, Sorbus torminalis
Quercus petraea 80 i inne 20: Tilia cordata, Sorbus torminalis (reg.), Pinus sylvestris, Picea abies (reg.) (w tym iglaste nie więcej niż 10%)
Quercus petraea 60, Quercus robur 20 i inne 20: Tilia cordata, Pinus sylvestris, Picea abies (reg.) (w tym iglaste nie więcej niż 10%)
Quercus robur 70 i inne 30: Tilia cordata, Quercus petraea, Picea abies (reg.), Pinus sylvestris (w tym iglaste nie więcej niż 10%)

Zagrożenia i ochrona

Ciepłolubne dąbrowy mają szeroki zasięg występowania, jednak są to lasy silnie zagrożone. Ich specyficzna struktura po części jest wynikiem historycznej działalności człowieka w lasach, stąd utrzymanie jej może wymagać określonych działań zaradczych. Ze wzglądu na to, że w fitocenozach ważną rolę strukturalną odgrywają gatunki światłolubne i ciepłolubne, zagrożeniem dla siedliska jest wzrost zwarcia drzewostanu, a przede wszystkim wzrost pokrycia warstwy krzewów. Korzystne warunki świetlne mogą się kształtować w wyniku działalności roślinożernych ssaków leśnych, jednak w celu utrzymania specyficznego składu gatunkowego może być konieczna ochrona czynna – usuwanie podrostu i podszytu powodujących zacienienie dna lasu oraz,w razie konieczności, rozluźnianie drzewostanu. W składzie gatunkowym występują rośliny ubogich i kwaśnych siedlisk, więc niekorzystna dla fitocenoz jest także eutrofizacja podłoża. Nie zaleca się pozostawiania znacznej ilości murszejącego drewna, z wyjątkiem dużych kłód lub pniaków. Najcenniejsze fragmenty ciepłolubnych dąbrów należy wyłączyć z funkcji produkcyjnych i prowadzić w nich tylko zabiegi ochronne, konieczne dla utrzymania właściwego stanu zachowania.

Wśród gatunków diagnostycznych siedliska występują rzadkie rośliny objęte ochroną ścisłą: kostrzewa ametystowa Festuca amethystina, lilia złotogłów Lilium martagon oraz gatunki objęte ochroną częściową: miodownik melisowaty Melittis melissophyllum i naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora. W warstwie drzew ściśle chronionym gatunkiem diagnostycznym jest jarząb brekinia Sorbus torminalis.